1. Ayyıldız Tim forumu Hariç Hiç Bir şekilde Rütbeli Oldugunu İddaa edenlere inanmayınız..⠀ Ayyıldız Tim Adına Sizden Bilgi Belge TC Kimlik Vb Evrak İsteyenlere Asla Bilgilerinizi Vermeyiniz.

29 Ekİm

'Osmanlı ve Türk Tarihi' forumunda Keremi tarafından 28 Ekim 2018 tarihinde açılan konu

 1. Keremi Atıldı

  • Guest
  Katılım:
  18 Ağustos 2018
  Mesaj:
  266
  Alınan Beğeniler:
  232

  Özel Mesaj
  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı[/paste:font]
  [​IMG]
  Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından ilan edilen Cumhuriyet yönetim biçiminin kutlandığı Türkiye'nin resmî bayramlarından bir tanesidir. Ulusal bir bayram olan Cumhuriyet Bayramı her yıl resmi törenlerle kutlanır.  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı[/paste:font]  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin Cumhuriyet'i ilan etmesinin kutlandığı, Türkiye'nin resmi bayramlarından biri.

  Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılması ve Ulusal Kurtuluş Savaşı sonrası, M. K. Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Devleti'nin bir cumhuriyet olduğu 29 Ekim 1923'te ilan edilmiştir.

  Cumhuriyet öncesi


  Osmanlı Devleti, hüküm sürdüğü 624 yılda 36 padişah tarafından yönetilmiştir. Son padişahı Vahdettin’dir.

  Padişah, şah, kral, hakan, sultan gibi tek kişiye dayalı yönetim sistemine "mutlakiyet" denir. Mutlakiyet yönetiminde egemenlik kayıtsız şartsız tek bir kişidedir.

  Mutlakıyetle yönetilen ülkelerde zamanla ülkeyi yöneten tek kişiye yardımcı olsun diye meclis kuruldu. Meclis üyeleri halkın dileklerini yöneticiye duyurur, yasa tasarısını hazırlardı. Bu yasa taslakları yönetici tarafından benimsendiğinde yasalaşırdı. Bu yönetim biçimine "meşrutiyet" denir. Meşrutiyette meclisin yetkileri sembolik düzeyde olabileceği gibi, bir cumhuriyetteki kadar geniş de olabilir. Osmanlı Devletinde 1876 ve 1908 yıllarında iki kez meşrutiyetilan edilmiştir.

  Birinci Dünya Savaşı, İkinci Meşrutiyet'in ilanından 6 yıl sonra, 1914'te başladı. Bu savaşa dünyanın belli başlı devletleri katıldı. Dört yıl süren savaş, İttifak Devletleri'yle birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun yenik sayılmasıyla sonuçlandı ve Osmanlı toprakları İngiltere, Yunanistan, Fransa, İtalya gibi devletler tarafından işgal edildi.

  Cumhuriyetin ilanı


  Mustafa Kemal Paşa, Osmanlı hükümeti tarafından, bölgede düzeni sağlaması için Osmanlı Devleti'nin bir gemisi ile, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gönderildi. Ülkenin çoğu ilinde kongreler düzenledi. "Tek bir egemenlik var, o da Milli egemenliktir. Ülkeyi, yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır." ilkesiyle, yurdun her tarafından gelen ulus temsilcileri (milletvekilleri), 23 Nisan 1920 günü Ankara'da Büyük Millet Meclisi 'nde toplandı. Meclis, Mustafa Kemal Paşa'yı 'Meclis Başkanı' olarak seçti. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Büyük Millet Meclisi, Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Halk ve düzenli ordular düşmana karşı savaş verdiler, omuz omuza mücadele ettiler.
  Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasını takiben 1 Kasım 1922'de TBMM saltanatı lağvetti. Padişah Vahdettin 'vatan haini' ilan edildi ve yurdu terk etti.

  24 Temmuz 1923 tarihinde, İsviçre’nin Lozan şehrinde, Lozan Üniversitesi'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri ile İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, SSCB ve Yugoslavya temsilcileri tarafından Lozan Barış Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile, yeni bir devletin temelleri atılmıştır. Fakat, devletin yönetim biçimi henüz belirlenmemiştir.

  İkinci dönem Büyük Millet Meclisi, 11 Ağustos 1923'te ilk toplantısını yaptı. 13 Ekim 1923'te Ankara başkent ilan edildi. Atatürk; egemenliğin ulusa dayandığı bir sistem olan cumhuriyet yönetiminin ilanı için hazırlıklar yapmaya başladı. 28 Ekim 1923 akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya'da yemeğe çağırdı. Onlara , "Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz." dedi.

  29 Ekim 1923 günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan "Cumhuriyet" önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdi. Meclis önergeyi kabul etti.

  Böylece, Türkiye devletinin yönetimi biçimi "Cumhuriyet" olarak, adı "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" olarak belirlendi. Atatürk, kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, ilk "Cumhurbaşkanı" oldu. Cumhuriyet'in ilanı, yurtta sevinç ve coşku ile karşılandı.

  Cumhuriyet'te Atatürk'ün de söylediği üzere, "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Ulusundur. Ulus, kendini yönetme yetkisini, kendilerine temsil eden milletvekilleri aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde, yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler, yasaları tasarlar ve yöneticileri ulus adına denetler. Ulus, seçimle yöneticileri seçebilir.

  Bayram kabul edilmesi


  29 Ekim 1923’te TBMM, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda (1921 Anayasası) yaptığı değişiklikle, devletin yönetim biçimini 'cumhuriyet' olarak ilan etti. Bu ilan, aynı gece atılan 101 pare top ile kutlandı. 1924 yılında, 'cumhuriyetin ilanı' şenliklerle kutlandı.

  2 Şubat 1925'de, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerildi. Samsun'un "Gazi Günü" ya da 19 Mayıs Bayramı, Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut, ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ, Sayı 33, Cilt: XI, Kasım 1995 Bu öneri metninde “medeni ülkelerden her biri kendisi için milli bayram olmak üzere tek bir gün kabul etmiştir. Her millet bu şekilde belirlediği günü, resmi özel gün sayarak yalnız o günü gerek ülke içinde, gerek dış temsilciliklerinde milli törenle icra eder... Yabancılara da kutlattırılması gereken, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve milletimizin resmi özel gününü öteki medeni ülkeler gibi bir gün olarak belirlemek lazımdır. O gün ise Cumhuriyet’in ilanı günü olan 29 Ekim’den başkası olmamalıdır” dendi. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan 1925'de karara bağlandı. 19 Nisan'da bu teklif TBMM tarafından kabul edildi. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren 'bu gün', ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlandı.

  628 Numaralı kanun metni: basarmevzuat.com 628 SAYILI CUMHURİYETİN İLANINA MÜSADİF 29 TEŞRİNİEVVEL GÜNÜN MİLLİ BAYRAM ADDİ HAKKINDA KANUN
  • Madde 1 - Türkiye dahil ve haricinde devlet namına yapılacak bayram merasimi Cumhuriyetin ilan edildiği 29 teşrinievvel günü icra edilir.
  • Madde 2 - İşbu milli bayram merasiminin icrasiyle sair bayramlarda icra olunacak merasimin tarzı icra Vekilleri Heyetince tayin olunur.
  • Madde 3 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
  • Madde 4 - Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.


  Cumhuriyet sonrası


  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü, bütün resmi daireler, özel işyerleri ve eğitim kurumları resmi tatildir. Tatil, her yıl 28 Ekim günü, saat 13:00’te başlar.

  Ulusal bir bayram olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, günümüzde de her yıl resmi törenlerle kutlanır. Stadyumlarda kutlama törenleri düzenlenir. 29 Ekim günü tüm okullar, meydanlar süslenir, çeşitli etkinlikler yapılır. Okullarda şiirler okunur, marşlar söylenir. Cumhuriyetle ilgili oyunlar, sergiler, paneller halka açık olarak düzenlenir. Çoğu yurttaş, kutlama amacıyla evlerine kırmızı-beyaz Türk Bayrağı'nı asar.

  Cumhuriyet, yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetimdir. Ulus temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilmesidir. Cumhuriyet yönetiminde söz ulusundur. Cumhuriyet'i korumak, kollamak, yaşatmak her Türk vatandaşının ödevidir.

  Kaynaklar
  Vikipedi

  Cumhuriyet Bayramı, Türklerin yok olmaktan kurtulmalarını, bugün yaşadıkları topraklara sahip olmalarını kutladıkları bir bayramdır.

  Cumhuriyetin ilanından öncesi ve sonrası dönemde olan bitenler hatırlanmazsa Cumhuriyet Bayramı'nın önemi anlaşılamaz.

  "15 Mayıs 1919 Yunanlılar İzmir'e çıktı. / 18 Mart 1920 İstanbul'da Osmanlı Meclisi (Meclis-i Mebusan) son toplantısını yaptı. / 20 Mart 1920 İtilaf Devletleri askerleri İstanbul'u işgal etti. / 23 Nisan 1920 Ankara'da "Büyük Millet Meclisi" toplandı. / 22 Ağustos 1922 "Sakarya Meydan Savaşı" başladı. / 30 Ağustos 1922 "Dumlupınar Meydan Savaşı" kazanıldı. / 9 Eylül 1922 Türk ordusu İzmir'e girdi. / 1 Kasım 1922 Saltanat kaldırıldı. / 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması imzalandı. / 29 EKİM 1923 CUMHURİYET İLAN EDİLDİ. / 1 Mart 1924 Halifelik kaldırıldı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile öğrenim birleştirildi. / 20 Nisan 1924 "TC Anayasası" kabul edildi. / 17 Şubat 1925 "Aşar" kaldırıldı. Uluslararası ölçü sistemine geçildi. / 24 Kasım 1925 Şapka Kanunu çıkarıldı.

  AY YILDIZ TİMİN KURULUŞU
  29 Ekim 2002 yılında CEDKAN BİR YAFES tarafından YENİ ZELLANDA da kurulan bir siber ordudur kurulduğu günden bugüne büyük saldırılar yapmıştır ve adını tüm dünyaya duyurmuştur büyük ihtimalle saldırılarını biliyirsunuzdur ...
  Ay yıldız time katıldığım günden bugüne birçok rütbeliyi tanıdım şimdi onları sayalım ;
  Ledün abdal
  Kerem Şah Noyan
  Çeri
  Efraim
  Umur bey
  Eke kurtka
  AYDOGAN
  Yesevi
  Derinmavi
  Topalosmanağa
  Bozkurt Şah
  M3A
  ||.ABDULHAMİD
  Clarmen
  MRCC
  ATAMAN OGUR
  Crackedspy
  MORBİDANGEL52
  F34RL355
  Hala. Unuttuğum yazamadığım birçok rütbeli var onuda siz araştırın ...
  Haydi sağlıcakla kallın iyi günler...
   
  • Guest
  Katılım:
  24 Ekim 2016
  Mesaj:
  715
  Alınan Beğeniler:
  1,343
  Meslek:
  Software Developer

  Özel Mesaj
  Eline emeğine sağlık ;)
  Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.
   
  Keremi bunu beğendi.
  • Guest
  Katılım:
  12 Mart 2018
  Mesaj:
  456
  Alınan Beğeniler:
  431

  Özel Mesaj
  Ellerine sağlık devrem
   

Bu Sayfayı Paylaş