1. Ayyıldız Tim forumu Hariç Hiç Bir şekilde Rütbeli Oldugunu İddaa edenlere inanmayınız..⠀ Ayyıldız Tim Adına Sizden Bilgi Belge TC Kimlik Vb Evrak İsteyenlere Asla Bilgilerinizi Vermeyiniz.

Allahın 99 Ismi Ve Manaları

'Allah(C.C)' forumunda Crystal_0483 tarafından 31 Ocak 2017 tarihinde açılan konu

 1. Crystal_0483 Guest

  • Guest
  Katılım:
  30 Kasım 2016
  Mesaj:
  1,638
  Alınan Beğeniler:
  2,094
  Meslek:
  ?-?

  Özel Mesaj
  1. Allah O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır.
  2. er-Rahman Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden (Dünyada).
  3. er-Rahim Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden (Ahirette).
  4. el-Melik Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
  5. el-Kuddüs Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
  6. el-Selam Her çeşit afet ve kederlerden emin olan.
  7. el-Mü'min Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu
  ortaya koyan, kullarına yaptığı vadinde sadık.
  8. el-Müheymin Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.
  9. el-Aziz İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.
  10. el-Cabbar Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir
  olan.
  11. el-Mütekebbir Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.
  12. el-Halik Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan
  var eden büyüklükte eşi olmayan.
  13. el-Bari Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.
  14. el-Musavvir Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.
  15. el-Gaffar Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı.
  16. el-Kahhar Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim.
  17. el-Vahhab Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.
  18. el-Rezzak Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
  19. el-Fettah Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
  20. el-Alim Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.
  21. el-Kabıt Dilediğine darlık veren,sıkan,daraltan.
  22. el-Basit Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
  23. el-Hafıd Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.
  24. el-Rafi Yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten.
  25. el-Muiz İzzet veren, aziz kılan.
  26. el-Müzil Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
  27. el-Semi Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.
  28. el-Basir Her şeyi gören.
  29. el-Hakem Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.
  30. el-Adl Son derece adaletli olan.
  31. el-Latif En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olan.
  32. el-Habir Her şeyi iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.
  33. el-Halim Yumuşak davranan, hilmi çok olan.
  34. el-Azim Pek azametli olan, yüce.
  35. el-Gafur Çok bağışlayan, magfireti çok.
  36. el-Şekur Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.
  37. el-Aliyy Çok yüce.
  38. el-Kebir Pek büyük.
  39. el-Hafız Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afat ve beladan
  koruyan.
  40. el-Mukit Bilen, tayin eden. Her yaratılmışın rızkını veren.
  41. el-Hasib Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi
  bilen. Mahlukatına kafi olan.
  42. el-Celil Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.
  43. el-Kerim Çok ikram edici.
  44. el-Rakib Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.
  45. el-Mucib Kendine yalvaranların isteklerini veren, duaları kabul eden.
  46. el-Vasi Lütfu bol olan.
  47. el-Hakim Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sahibi olan.
  48. el-Vedud İyi kullarını seven,rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.
  49. el-Mecid Şanı, şerefi çok üstün olan.
  50. el-Bais Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran.
  51. el-Şehid Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
  52. el-Hakk Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.
  53. el-Vekil Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.
  54. el-Kaviyy Pek kuvvetli.
  55. el-Metin Pek güçlü.
  56. el-Veliyy Seçkin kullarının dostu.
  57. el-Hamid Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.
  58. el-Muhsin Namütanahi de olsa, bir bir her şeyin sayısını bilen.
  59. el-Mubdi Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.
  60. el-Muid Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
  61. el-Muhyi İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.
  62. el-Mümit Canlı, bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren.
  63. el-Hayy Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.
  64. el-Kayyum Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan.
  65. el-Vacid İstediğini, istediği vakit bulan.
  66. el-Macid Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol.
  67. el-Vahid Tek. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde ortağı ve benzeri olmayan.
  68. el-Samed Her şey Ona muhtaç, fakat O hiç bir şeye muhtaç değil.
  69. el-Kadir İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.
  70. el-Mukdedir Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
  71. el-Mukaddim İstediğini öne getiren, öne alan.
  72. el-Muahhir İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.
  73. el-Evvel Her şeyden önce var olan.
  74. el-Ahir Her şey helak olduktan sonra geri kalan.
  75. el-Zahir Varlığı sayısız delillerle açık olan.
  76. el-Batın Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olan.
  77. el-Vali Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden.
  78. el-Müteali Aklın mümkün gördüğü her şeyden,her halden pek yüce olan.
  79. el-Berr Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.
  80. el-Tevvab Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.
  81. el-Muntekım Günahkarlara, adaletiyle, müstahak oldukları cezayı veren.
  82. el-Afüvv Affeden, mağfiret eden.
  83. el-Rauf Merhamet edici. Pek şefkatli.
  84. Malik'ül-Mülk Mülkün ebedi ezeli sahibi.
  85. Zülcelali ve'l-İkram Hem azamet sahibi, hem fazlı kerem sahibi.
  86. el-Muksit Hükmünde ve işlerinde adaletli olan.
  87. el-Cami İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.
  88. el-Ganiyy Çok zengin, hiç bir şeye muhtaç olmayan.
  89. el-Mugni Dilediğine zenginlik veren müstağni kılan.
  90. el-Mani Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.
  91. el-Darr Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.
  92. el-Nafi Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.
  93. el-Nur Alemleri nurlandıran, dilediğine nur eden, nur olan.
  94. el-Hadi Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.
  95. el-Bedi Örneksiz, misalsiz, acaip ve hayret verici alemler yaratan.
  96. el-Baki Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.
  97. el-Varis Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi.
  98. el-Raşit Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.
  99. es-Sabur Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan.
  Kaynak:http://allahin99ismi.com/
   
  AydoganGotu, botcuTHT, Nagras ve 7 kişi daha bunu beğendi.
 2. ircpolice Guest

  • Guest
  Katılım:
  9 Ocak 2017
  Mesaj:
  44
  Alınan Beğeniler:
  33

  Özel Mesaj
  Allah razı olsun, rahmeti bereketi üzerinde olsun inşallah.
   
 3. Crystal_0483 Guest

  • Guest
  Katılım:
  30 Kasım 2016
  Mesaj:
  1,638
  Alınan Beğeniler:
  2,094
  Meslek:
  ?-?

  Özel Mesaj
  Cülemizin devrem.
   
  AydoganGotu, botcuTHT ve İlteriş Han bunu beğendi.
 4. Turkbordohacker Atıldı

  • Guest
  Katılım:
  26 Eylül 2016
  Mesaj:
  169
  Alınan Beğeniler:
  141

  Özel Mesaj
  Allah razı olsun ilk 11'ini Lev enzelna ile öğrenebilirsiniz
   
 5. Crystal_0483 Guest

  • Guest
  Katılım:
  30 Kasım 2016
  Mesaj:
  1,638
  Alınan Beğeniler:
  2,094
  Meslek:
  ?-?

  Özel Mesaj
  Sesi çok güzel maşallah. cümlemizden.
   
  AydoganGotu, botcuTHT ve İlteriş Han bunu beğendi.
 6. Turkbordohacker Atıldı

  • Guest
  Katılım:
  26 Eylül 2016
  Mesaj:
  169
  Alınan Beğeniler:
  141

  Özel Mesaj
  Maşallah ben de bu hocayı Ayyıldız Tim'in hacklediği sitenin arkasında Fetih suresi okurken farkettim hacklenen sitenin kaynağını görüntüledim yani Ctrl+U tabi sitede çalışmıyordu da ben view-source:www..siteadı.com ile yaptım neyse sonra baktım kodlara buldum arkaplanda okunan kuranın linkini sonra hocanın adının Nasser Al Qatami olduğunu gördüm kısacası ayyıldız tim hocayı bulmaya vesile oldu :)

   
  AydoganGotu, botcuTHT ve Crystal_0483 bunu beğendi.
 7. hakimbey2515 Guest

  • Guest
  Katılım:
  28 Ocak 2017
  Mesaj:
  8
  Alınan Beğeniler:
  14

  Özel Mesaj
  Allah razı olsun inşaAllah devrem. Eline emeğine sağlık...
   
  AydoganGotu, botcuTHT ve Crystal_0483 bunu beğendi.
 8. Crystal_0483 Guest

  • Guest
  Katılım:
  30 Kasım 2016
  Mesaj:
  1,638
  Alınan Beğeniler:
  2,094
  Meslek:
  ?-?

  Özel Mesaj
  Maşallaah
   
  AydoganGotu, botcuTHT ve Turkbordohacker bunu beğendi.
 9. Defacer16 Atıldı

  • Guest
  Katılım:
  11 Aralık 2016
  Mesaj:
  1,247
  Alınan Beğeniler:
  1,919

  Özel Mesaj
  Çok saol devrem.
   
  AydoganGotu, botcuTHT ve Crystal_0483 bunu beğendi.
 10. Crystal_0483 Guest

  • Guest
  Katılım:
  30 Kasım 2016
  Mesaj:
  1,638
  Alınan Beğeniler:
  2,094
  Meslek:
  ?-?

  Özel Mesaj
  Cümlemizden devrem.
   
  AydoganGotu ve botcuTHT bunu beğendi.
 11. Crystal_0483 Guest

  • Guest
  Katılım:
  30 Kasım 2016
  Mesaj:
  1,638
  Alınan Beğeniler:
  2,094
  Meslek:
  ?-?

  Özel Mesaj
  eywallah devrem
   
  AydoganGotu, botcuTHT ve Defacer16 bunu beğendi.
 12. Defacer16 Atıldı

  • Guest
  Katılım:
  11 Aralık 2016
  Mesaj:
  1,247
  Alınan Beğeniler:
  1,919

  Özel Mesaj
  Devrem uyarmak gibi değil ama baska bir erimden veya rutbelimden uyari almayin "w" harfi kullanmıssiniz devrem insallah yanlis anlasilmamișimdir.
   
  AydoganGotu, botcuTHT ve Crystal_0483 bunu beğendi.
 13. AnonimSiber Atıldı

  • Guest
  Katılım:
  9 Ekim 2016
  Mesaj:
  15
  Alınan Beğeniler:
  10

  Özel Mesaj
 14. Crystal_0483 Guest

  • Guest
  Katılım:
  30 Kasım 2016
  Mesaj:
  1,638
  Alınan Beğeniler:
  2,094
  Meslek:
  ?-?

  Özel Mesaj
  grady prim
   
  AydoganGotu ve botcuTHT bunu beğendi.
 15. Crystal_0483 Guest

  • Guest
  Katılım:
  30 Kasım 2016
  Mesaj:
  1,638
  Alınan Beğeniler:
  2,094
  Meslek:
  ?-?

  Özel Mesaj
  Gece gece eyvallah ;)
   
  AydoganGotu ve botcuTHT bunu beğendi.
 16. unl_metin Guest

  • Guest
  Katılım:
  20 Kasım 2016
  Mesaj:
  58
  Alınan Beğeniler:
  88

  Özel Mesaj
  El - Metin Pek Güçlü :)
   
  AydoganGotu, botcuTHT ve Crystal_0483 bunu beğendi.
 17. Defacer16 Atıldı

  • Guest
  Katılım:
  11 Aralık 2016
  Mesaj:
  1,247
  Alınan Beğeniler:
  1,919

  Özel Mesaj
  Teșșekkür ederim devrem :)
   
  AydoganGotu, botcuTHT ve Crystal_0483 bunu beğendi.
 18. Crystal_0483 Guest

  • Guest
  Katılım:
  30 Kasım 2016
  Mesaj:
  1,638
  Alınan Beğeniler:
  2,094
  Meslek:
  ?-?

  Özel Mesaj
  :D
   
  AydoganGotu ve botcuTHT bunu beğendi.
 19. Crystal_0483 Guest

  • Guest
  Katılım:
  30 Kasım 2016
  Mesaj:
  1,638
  Alınan Beğeniler:
  2,094
  Meslek:
  ?-?

  Özel Mesaj
  Ben teşekkür ederim.
   
  AydoganGotu ve botcuTHT bunu beğendi.
 20. Crystal_0483 Guest

  • Guest
  Katılım:
  30 Kasım 2016
  Mesaj:
  1,638
  Alınan Beğeniler:
  2,094
  Meslek:
  ?-?

  Özel Mesaj
  AydoganGotu ve botcuTHT bunu beğendi.

Bu Sayfayı Paylaş