1. Ayyıldız Tim forumu Hariç Hiç Bir şekilde Rütbeli Oldugunu İddaa edenlere inanmayınız..⠀ Ayyıldız Tim Adına Sizden Bilgi Belge TC Kimlik Vb Evrak İsteyenlere Asla Bilgilerinizi Vermeyiniz.

Rabbimin 99 Ismi

'Allah(C.C)' forumunda DraGan tarafından 4 Ağustos 2017 tarihinde açılan konu

 1. DraGan Atıldı

  • Guest
  Katılım:
  1 Temmuz 2017
  Mesaj:
  619
  Alınan Beğeniler:
  765

  Özel Mesaj
  Allahın 99 İsmi (ESMA-ÜL HÜSNA)


  1. Allah O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır.

  2. er-Rahman Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden (Dünyada).

  3. er-Rahim Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden (Ahirette).

  4. el-Melik Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.

  5. el-Kuddüs Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.

  6. el-Selam Her çeşit afet ve kederlerden emin olan.

  7. el-Mü'min Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu
  ortaya koyan, kullarına yaptığı vadinde sadık.

  8. el-Müheymin Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.

  9. el-Aziz İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.

  10. el-Cabbar Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.

  11. el-Mütekebbir Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.

  12. el-Halik Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan

  var eden büyüklükte eşi olmayan.
  13. el-Bari Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.

  14. el-Musavvir Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.

  15. el-Gaffar Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı.

  16. el-Kahhar Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim.

  17. el-Vahhab Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.

  18. el-Rezzak Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.

  19. el-Fettah Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.

  20. el-Alim Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.

  21. el-Kabıt Dilediğine darlık veren,sıkan,daraltan.

  22. el-Basit Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.

  23. el-Hafıd Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.

  24. el-Rafi Yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten.

  25. el-Muiz İzzet veren, aziz kılan.

  26. el-Müzil Zillete düşüren, hor ve hakir eden.

  27. el-Semi Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.

  28. el-Basir Her şeyi gören.

  29. el-Hakem Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.

  30. el-Adl Son derece adaletli olan.

  31. el-Latif En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olan.

  32. el-Habir Her şeyi iç yüzünden, gizli
  tarafından haberdar olan.

  33. el-Halim Yumuşak davranan, hilmi çok olan.

  34. el-Azim Pek azametli olan, yüce.

  35. el-Gafur Çok bağışlayan, magfireti çok.

  36. el-Şekur Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.

  37. el-Aliyy Çok yüce.

  38. el-Kebir Pek büyük.

  39. el-Hafız Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afat ve beladan
  koruyan.

  40. el-Mukit Bilen, tayin eden. Her yaratılmışın rızkını veren.

  41. el-Hasib Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen. Mahlukatına kafi olan.

  42. el-Celil Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.

  43. el-Kerim Çok ikram edici.

  44. el-Rakib Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.

  45. el-Mucib Kendine yalvaranların isteklerini veren, duaları kabul eden.

  46. el-Vasi Lütfu bol olan.

  47. el-Hakim Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sahibi olan.

  48. el-Vedud İyi kullarını seven,rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.

  49. el-Mecid Şanı, şerefi çok üstün olan.

  50. el-Bais Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran.

  51. el-Şehid Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
  52. el-Hakk Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.

  53. el-Vekil Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.

  54. el-Kaviyy Pek kuvvetli.

  55. el-Metin Pek güçlü.

  56. el-Veliyy Seçkin kullarının dostu.

  57. el-Hamid Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.

  58. el-Muhsin Namütanahi de olsa, bir bir her şeyin sayısını bilen.

  59. el-Mubdi Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.

  60. el-Muid Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.

  61. el-Muhyi İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.

  62. el-Mümit Canlı, bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren.

  63. el-Hayy Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.

  64. el-Kayyum Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan.
  65. el-Vacid İstediğini, istediği vakit bulan.

  66. el-Macid Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol.

  67. el-Vahid Tek. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde ortağı ve benzeri olmayan.

  68. el-Samed Her şey Ona muhtaç, fakat O hiç bir şeye muhtaç değil.

  69. el-Kadir İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.

  70. el-Mukdedir Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.

  71. el-Mukaddim İstediğini öne getiren, öne alan.

  72. el-Muahhir İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.

  73. el-Evvel Her şeyden önce var olan.
  74. el-Ahir Her şey helak olduktan sonra geri kalan.

  75. el-Zahir Varlığı sayısız delillerle açık olan.

  76. el-Batın Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olan.

  77. el-Vali Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden.

  78. el-Müteali Aklın mümkün gördüğü her şeyden,her halden pek yüce olan.

  79. el-Berr Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.

  80. el-Tevvab Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.

  81. el-Muntekım Günahkarlara, adaletiyle, müstahak oldukları cezayı veren.

  82. el-Afüvv Affeden, mağfiret eden.

  83. el-Rauf Merhamet edici. Pek şefkatli.

  84. Malik'ül-Mülk Mülkün ebedi ezeli sahibi.

  85. Zülcelali ve'l-İkram Hem azamet sahibi, hem fazlı kerem sahibi.

  86. el-Muksit Hükmünde ve işlerinde adaletli olan.
  87. el-Cami İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.

  88. el-Ganiyy Çok zengin, hiç bir şeye muhtaç olmayan.

  89. el-Mugni Dilediğine zenginlik veren müstağni kılan.

  90. el-Mani Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.

  91. el-Darr Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.

  92. el-Nafi Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.

  93. el-Nur Alemleri nurlandıran, dilediğine nur eden, nur olan.

  94. el-Hadi Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.

  95. el-Bedi Örneksiz, misalsiz, acaip ve hayret verici alemler yaratan.

  96. el-Baki Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.

  97. el-Varis Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi.

  98. el-Raşit Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.
  99. es-abur Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan.
   
  Muslimqafqaz, 21emin72 ve Boz KurT bunu beğendi.

Bu Sayfayı Paylaş